logo Projekt REGIO
PL  ENG  RO

MENU


Spotkania partnerskie       


Polska, Tarnobrzeg

I spotkanie: 8 - 11 XI 2010 r.


       

  Jednym z istotnych punktów rozmów było zagadnienie interakcji szkoły z jej otoczeniem. Polskich uczestników dyskusji interesowała współpraca szkół w Rumunii z najbliższym środowiskiem, rumuńskich – zasady funkcjonowania szkół w Polsce. Wiele uwagi poświęcono również problematyce sportu jako szansie społecznej aktywizacji młodzieży.

Referaty w formacie PDF:

- Szkoła w interakcji ze swym otoczeniem >>>

- Sport szkolny szansą społecznej aktywizacji młodzieży >>>

Prezentacja: „Sportowe dzieje Gimnazjum nr 3” (.avi) >>>
Rumunia, Slatina

II spotkanie: 19 - 21 V 2011 r.

 
       

   Podczas wizyty w Rumunii polska delegacja, złożona z przedstawicieli wszystkich lokalnych podmiotów partnerskich, miała okazję poznać metody stosowane przez władze Slatiny na polu podnoszenia jakości pracy podległych im placówek, zwłaszcza w zakresie sportu i przedmiotów artystycznych.

   Duże wrażenie zrobiły na wszystkich wysokie osiągnięcia sportowe młodzieży z Liceul Cu Program Sportiv w Slatinie
(Liceum z Programem Sportowym) oraz praca instruktorów tańca z miejscowego Palatul Copiilor „Adrian Baran” (Pałacu Młodzieży
im. Adrian Baran).
Polska, Tarnobrzeg

III spotkanie: 27 II - 1 III 2012 r.


       

   Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono roli samorządu, szkoły i rodziców na rzecz aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
a roli muzeum i lekcji muzealnych w procesie edukacji przez sztukę. Nauczyciele Gimnazjum nr 3 zorganizowali panel dyskusyjny
na temat znaczenie ewaluacji wewnętrznej dla sportowego i artystycznego rozwoju młodzieży. Przy tej okazji przedstawili swoje aktualne dokonania pedagogiczne w obu sferach.

Prezentacja 
Sport i sztuka motorem rozwoju szkoły>>>Rumunia, Slatina

IV spotkanie: 14 - 18 V 2012 r.


         

   To było już ostatnie spotkanie partnerów z Polski i Rumunii Zastanawiano się nad wyborem odpowiednich technik kształcenia mogących zapewnić powodzenie w nauczaniu różnych dyscyplin sportowych (siatkówki, koszykówki, badmingtona) oraz przedmiotów artystycznych. Jedną z sesji poświęcono edukacji tanecznej i muzycznej, zapoznano się z przykładami dobrych praktyk w obu sferach. Polscy nauczyciele obejrzeli też wytwory pracy twórczej młodzieży ze szkół w Slatinie i pracowni plastycznej działającej
przy miejscowym domu kultury.